Фабрицио Аренги
Фабрицио Аренги
  • Даты проведения:
    20.01.2022—13.11.2022
  • Статус:
    идёт
Статистика турнира
Турнир Календарь Очки Спортсмены
Этап 1. Монте-Карло, Монако
Дата Команда Место Результат Комментарий Очки
Fabrizio Arengi Bentivoglio 51 +2:46.6
Fabrizio Arengi Bentivoglio 52 +3:39.6
Fabrizio Arengi Bentivoglio 46 +2:14.7
Fabrizio Arengi Bentivoglio 47 +1:30.6
Fabrizio Arengi Bentivoglio 47 +2:46.2
Fabrizio Arengi Bentivoglio 44 +2:10.5
Fabrizio Arengi Bentivoglio 45 +1:27.6
Fabrizio Arengi Bentivoglio 45 +3:16.3
Fabrizio Arengi Bentivoglio 44 +2:20.6
Fabrizio Arengi Bentivoglio 41 +2:13.0
Fabrizio Arengi Bentivoglio 27 +50.2
Fabrizio Arengi Bentivoglio 42 +2:35.1
Fabrizio Arengi Bentivoglio 39 +3:48.5
Fabrizio Arengi Bentivoglio 37 +2:20.9
Fabrizio Arengi Bentivoglio 30 +1:57.3
Fabrizio Arengi Bentivoglio 38 +2:33.8
Fabrizio Arengi Bentivoglio 40 +2:36.1
Fabrizio Arengi Bentivoglio 37 +39:59.5
Этап 3. Загреб, Хорватия
Дата Команда Место Результат Комментарий Очки
Fabrizio Arengi Bentivoglio 53 +5:18.3
Fabrizio Arengi Bentivoglio 43 +3:40.3
Fabrizio Arengi Bentivoglio 43 +1:39.4
Fabrizio Arengi Bentivoglio 46 +1:53.3
Fabrizio Arengi Bentivoglio 51 +4:55.3
Fabrizio Arengi Bentivoglio 38 +2:48.9
Fabrizio Arengi Bentivoglio 38 +1:51.8
Fabrizio Arengi Bentivoglio 41 +1:49.0
Fabrizio Arengi Bentivoglio
Fabrizio Arengi Bentivoglio 50 +2:05.8
Fabrizio Arengi Bentivoglio 45 +2:39.9
Fabrizio Arengi Bentivoglio 48 +1:23.4
Fabrizio Arengi Bentivoglio 44 +3:52.2
Fabrizio Arengi Bentivoglio 43 +1:44.0
Fabrizio Arengi Bentivoglio 37 +34:53.6
Fabrizio Arengi Bentivoglio 41 +1:29.2
Fabrizio Arengi Bentivoglio 45 +1:52.6
Fabrizio Arengi Bentivoglio 42 +4:06.2
Fabrizio Arengi Bentivoglio 40 +1:37.0
Fabrizio Arengi Bentivoglio 46 +2:50.9
Fabrizio Arengi Bentivoglio 38 +46:11.5
Этап 4. Матозиньюш, Португалия
Дата Команда Место Результат Комментарий Очки
Fabrizio Arengi Bentivoglio 74 +29.5
Fabrizio Arengi Bentivoglio 56 +1:44.2
Fabrizio Arengi Bentivoglio 53 +2:49.5
Fabrizio Arengi Bentivoglio 51 +2:54.4
Fabrizio Arengi Bentivoglio 39 +1:46.2
Fabrizio Arengi Bentivoglio 65 +10:05.1
Fabrizio Arengi Bentivoglio 36 +3:10.2
Fabrizio Arengi Bentivoglio 55 +3:28.9
Fabrizio Arengi Bentivoglio 40 +21.2
Fabrizio Arengi Bentivoglio 39 +3:04.8
Fabrizio Arengi Bentivoglio 44 +3:10.8
Fabrizio Arengi Bentivoglio 48 +5:31.9
Fabrizio Arengi Bentivoglio 36 +3:07.0
Fabrizio Arengi Bentivoglio 38 +3:19.8
Fabrizio Arengi Bentivoglio 34 +5:45.1
Fabrizio Arengi Bentivoglio 28 +20.2
Fabrizio Arengi Bentivoglio 40 +1:19.0
Fabrizio Arengi Bentivoglio 44 +1:34.7
Fabrizio Arengi Bentivoglio 46 +1:59.7
Fabrizio Arengi Bentivoglio 37 +1:15.9
Fabrizio Arengi Bentivoglio 42 +1:39.0
Fabrizio Arengi Bentivoglio 30 +57:40.2