• Даты проведения:
    16.07.2015—20.05.2016
  • Категория:
    Клубные национальные
  • Участники:
    16
Тур Дата, время Счет
1 16.07.2015  14:00
Тур 1
16.07.2015  14:00
Спартак-мол. Уфа-мол.
2 : 3
1 17.07.2015  16:30
Тур 1
17.07.2015  16:30
Ростов-мол. Терек-мол.
1 : 1
1 17.07.2015  17:00
Тур 1
17.07.2015  17:00
ЦСКА-мол. Рубин-мол.
5 : 0
1 18.07.2015  14:00
Тур 1
18.07.2015  14:00
Мордовия-мол. Локомотив-мол.
1 : 0
1 18.07.2015  15:00
Тур 1
18.07.2015  15:00
Зенит-мол. Динамо-мол.
1 : 0
1 18.07.2015  16:00
Тур 1
18.07.2015  16:00
Анжи-мол. Крылья Советов-мол.
7 : 0
1 19.07.2015  17:00
Тур 1
19.07.2015  17:00
Кубань-мол. Урал-мол.
5 : 0
1 20.07.2015  11:00
Тур 1
20.07.2015  11:00
Амкар-мол. Краснодар-мол.
1 : 3
2 23.07.2015  12:00
Тур 2
23.07.2015  12:00
Крылья Советов-мол. ЦСКА-мол.
0 : 0
2 24.07.2015  14:00
Тур 2
24.07.2015  14:00
Динамо-мол. Мордовия-мол.
3 : 0
2 24.07.2015  17:00
Тур 2
24.07.2015  17:00
Терек-мол. Кубань-мол.
2 : 3
2 25.07.2015  11:00
Тур 2
25.07.2015  11:00
Уфа-мол. Ростов-мол.
0 : 1
2 25.07.2015  13:00
Тур 2
25.07.2015  13:00
Урал-мол. Зенит-мол.
3 : 1
2 25.07.2015  16:10
Тур 2
25.07.2015  16:10
Рубин-мол. Амкар-мол.
2 : 1
2 25.07.2015  19:00
Тур 2
25.07.2015  19:00
Краснодар-мол. Спартак-мол.
2 : 3
2 26.07.2015  16:00
Тур 2
26.07.2015  16:00
Анжи-мол. Локомотив-мол.
1 : 1
3 30.07.2015  17:00
Тур 3
30.07.2015  17:00
Кубань-мол. Уфа-мол.
2 : 2
3 31.07.2015  13:00
Тур 3
31.07.2015  13:00
Зенит-мол. Терек-мол.
3 : 0
3 31.07.2015  14:00
Тур 3
31.07.2015  14:00
ЦСКА-мол. Анжи-мол.
0 : 0
3 31.07.2015  16:30
Тур 3
31.07.2015  16:30
Амкар-мол. Крылья Советов-мол.
6 : 2
3 01.08.2015  13:00
Тур 3
01.08.2015  13:00
Локомотив-мол. Динамо-мол.
1 : 1
3 01.08.2015  16:30
Тур 3
01.08.2015  16:30
Ростов-мол. Краснодар-мол.
2 : 1
3 01.08.2015  19:00
Тур 3
01.08.2015  19:00
Мордовия-мол. Урал-мол.
3 : 1
3 02.08.2015  15:30
Тур 3
02.08.2015  15:30
Спартак-мол. Рубин-мол.
6 : 1
4 06.08.2015  17:00
Тур 4
06.08.2015  17:00
Терек-мол. Мордовия-мол.
1 : 0
4 07.08.2015  15:00
Тур 4
07.08.2015  15:00
Анжи-мол. Динамо-мол.
0 : 2
4 08.08.2015  09:00
Тур 4
08.08.2015  09:00
Урал-мол. Локомотив-мол.
1 : 3
4 08.08.2015  13:00
Тур 4
08.08.2015  13:00
Уфа-мол. Зенит-мол.
1 : 2
4 08.08.2015  14:30
Тур 4
08.08.2015  14:30
ЦСКА-мол. Амкар-мол.
3 : 2
4 08.08.2015  15:00
Тур 4
08.08.2015  15:00
Крылья Советов-мол. Спартак-мол.
0 : 4
4 09.08.2015  16:00
Тур 4
09.08.2015  16:00
Рубин-мол. Ростов-мол.
1 : 0
4 09.08.2015  19:00
Тур 4
09.08.2015  19:00
Краснодар-мол. Кубань-мол.
1 : 1
5 13.08.2015  14:00
Тур 5
13.08.2015  14:00
Амкар-мол. Анжи-мол.
1 : 1
5 13.08.2015  17:00
Тур 5
13.08.2015  17:00
Спартак-мол. ЦСКА-мол.
1 : 1
5 15.08.2015  11:00
Тур 5
15.08.2015  11:00
Зенит-мол. Краснодар-мол.
2 : 0
5 15.08.2015  11:00
Тур 5
15.08.2015  11:00
Кубань-мол. Рубин-мол.
1 : 0
5 15.08.2015  13:00
Тур 5
15.08.2015  13:00
Локомотив-мол. Терек-мол.
4 : 0
5 15.08.2015  14:00
Тур 5
15.08.2015  14:00
Динамо-мол. Урал-мол.
2 : 1
5 15.08.2015  16:30
Тур 5
15.08.2015  16:30
Ростов-мол. Крылья Советов-мол.
2 : 0
5 16.08.2015  13:00
Тур 5
16.08.2015  13:00
Мордовия-мол. Уфа-мол.
1 : 0
6 20.08.2015  12:00
Тур 6
20.08.2015  12:00
Терек-мол. Динамо-мол.
2 : 0
6 21.08.2015  12:00
Тур 6
21.08.2015  12:00
Амкар-мол. Спартак-мол.
2 : 3
6 21.08.2015  16:00
Тур 6
21.08.2015  16:00
ЦСКА-мол. Ростов-мол.
2 : 2
6 21.08.2015  16:15
Тур 6
21.08.2015  16:15
Анжи-мол. Урал-мол.
1 : 1
6 22.08.2015  13:30
Тур 6
22.08.2015  13:30
Рубин-мол. Зенит-мол.
4 : 2
6 22.08.2015  18:00
Тур 6
22.08.2015  18:00
Уфа-мол. Локомотив-мол.
1 : 3
6 22.08.2015  19:00
Тур 6
22.08.2015  19:00
Краснодар-мол. Мордовия-мол.
2 : 1
6 23.08.2015  16:00
Тур 6
23.08.2015  16:00
Крылья Советов-мол. Кубань-мол.
2 : 5
7 28.08.2015  09:30
Тур 7
28.08.2015  09:30
Урал-мол. Терек-мол.
1 : 0
7 28.08.2015  14:00
Тур 7
28.08.2015  14:00
Ростов-мол. Амкар-мол.
1 : 1
7 28.08.2015  14:00
Тур 7
28.08.2015  14:00
Динамо-мол. Уфа-мол.
1 : 2
7 28.08.2015  15:00
Тур 7
28.08.2015  15:00
Спартак-мол. Анжи-мол.
1 : 0
7 28.08.2015  18:00
Тур 7
28.08.2015  18:00
Зенит-мол. Крылья Советов-мол.
0 : 0
7 29.08.2015  11:00
Тур 7
29.08.2015  11:00
Кубань-мол. ЦСКА-мол.
1 : 1
7 29.08.2015  13:00
Тур 7
29.08.2015  13:00
Локомотив-мол. Краснодар-мол.
1 : 1
7 29.08.2015  13:00
Тур 7
29.08.2015  13:00
Мордовия-мол. Рубин-мол.
3 : 1
8 11.09.2015  12:00
Тур 8
11.09.2015  12:00
ЦСКА-мол. Зенит-мол.
1 : 3
8 11.09.2015  13:00
Тур 8
11.09.2015  13:00
Амкар-мол. Кубань-мол.
3 : 2
8 12.09.2015  12:00
Тур 8
12.09.2015  12:00
Рубин-мол. Локомотив-мол.
2 : 1
8 12.09.2015  14:00
Тур 8
12.09.2015  14:00
Краснодар-мол. Динамо-мол.
0 : 0
8 12.09.2015  15:30
Тур 8
12.09.2015  15:30
Анжи-мол. Терек-мол.
2 : 1
8 12.09.2015  16:00
Тур 8
12.09.2015  16:00
Спартак-мол. Ростов-мол.
0 : 1
8 13.09.2015  13:00
Тур 8
13.09.2015  13:00
Уфа-мол. Урал-мол.
0 : 2
8 13.09.2015  14:00
Тур 8
13.09.2015  14:00
Крылья Советов-мол. Мордовия-мол.
2 : 2
9 17.09.2015  13:00
Тур 9
17.09.2015  13:00
Ростов-мол. Анжи-мол.
0 : 2
9 18.09.2015  14:00
Тур 9
18.09.2015  14:00
Кубань-мол. Спартак-мол.
4 : 0
9 18.09.2015  17:00
Тур 9
18.09.2015  17:00
Терек-мол. Уфа-мол.
1 : 2
9 19.09.2015  15:00
Тур 9
19.09.2015  15:00
Локомотив-мол. Крылья Советов-мол.
5 : 0
9 19.09.2015  16:00
Тур 9
19.09.2015  16:00
Мордовия-мол. ЦСКА-мол.
0 : 1
9 20.09.2015  11:00
Тур 9
20.09.2015  11:00
Зенит-мол. Амкар-мол.
4 : 0
9 20.09.2015  18:00
Тур 9
20.09.2015  18:00
Динамо-мол. Рубин-мол.
0 : 1
9 21.09.2015  09:00
Тур 9
21.09.2015  09:00
Урал-мол. Краснодар-мол.
1 : 2
10 25.09.2015  12:30
Тур 10
25.09.2015  12:30
Спартак-мол. Зенит-мол.
2 : 1
10 25.09.2015  15:45
Тур 10
25.09.2015  15:45
Анжи-мол. Уфа-мол.
3 : 0
10 25.09.2015  16:00
Тур 10
25.09.2015  16:00
ЦСКА-мол. Локомотив-мол.
3 : 0
10 26.09.2015  12:30
Тур 10
26.09.2015  12:30
Крылья Советов-мол. Динамо-мол.
1 : 3
10 26.09.2015  15:00
Тур 10
26.09.2015  15:00
Рубин-мол. Урал-мол.
3 : 0
10 26.09.2015  16:00
Тур 10
26.09.2015  16:00
Краснодар-мол. Терек-мол.
4 : 0
10 27.09.2015  13:00
Тур 10
27.09.2015  13:00
Ростов-мол. Кубань-мол.
1 : 0
10 27.09.2015  18:30
Тур 10
27.09.2015  18:30
Амкар-мол. Мордовия-мол.
0 : 1
11 02.10.2015  09:00
Тур 11
02.10.2015  09:00
Урал-мол. Крылья Советов-мол.
2 : 3
11 02.10.2015  12:00
Тур 11
02.10.2015  12:00
Кубань-мол. Анжи-мол.
1 : 0
11 02.10.2015  15:00
Тур 11
02.10.2015  15:00
Зенит-мол. Ростов-мол.
2 : 0
11 03.10.2015  10:00
Тур 11
03.10.2015  10:00
Мордовия-мол. Спартак-мол.
0 : 3
11 03.10.2015  14:00
Тур 11
03.10.2015  14:00
Динамо-мол. ЦСКА-мол.
4 : 1
11 03.10.2015  17:00
Тур 11
03.10.2015  17:00
Локомотив-мол. Амкар-мол.
7 : 0
11 03.10.2015  19:00
Тур 11
03.10.2015  19:00
Терек-мол. Рубин-мол.
1 : 1
11 04.10.2015  09:00
Тур 11
04.10.2015  09:00
Уфа-мол. Краснодар-мол.
0 : 0
12 15.10.2015  14:00
Тур 12
15.10.2015  14:00
Кубань-мол. Зенит-мол.
1 : 2
12 16.10.2015  13:00
Тур 12
16.10.2015  13:00
Амкар-мол. Динамо-мол.
1 : 1
12 16.10.2015  15:00
Тур 12
16.10.2015  15:00
ЦСКА-мол. Урал-мол.
2 : 0
12 17.10.2015  13:00
Тур 12
17.10.2015  13:00
Рубин-мол. Уфа-мол.
2 : 1
12 17.10.2015  14:00
Тур 12
17.10.2015  14:00
Анжи-мол. Краснодар-мол.
6 : 0
12 17.10.2015  14:00
Тур 12
17.10.2015  14:00
Крылья Советов-мол. Терек-мол.
2 : 1
12 17.10.2015  14:00
Тур 12
17.10.2015  14:00
Спартак-мол. Локомотив-мол.
0 : 1
12 19.10.2015  13:30
Тур 12
19.10.2015  13:30
Ростов-мол. Мордовия-мол.
4 : 1
13 22.10.2015  11:00
Тур 13
22.10.2015  11:00
Уфа-мол. Крылья Советов-мол.
1 : 1
13 23.10.2015  11:00
Тур 13
23.10.2015  11:00
Урал-мол. Амкар-мол.
2 : 2
13 23.10.2015  18:00
Тур 13
23.10.2015  18:00
Мордовия-мол. Кубань-мол.
2 : 3
13 24.10.2015  11:00
Тур 13
24.10.2015  11:00
Зенит-мол. Анжи-мол.
0 : 0
13 24.10.2015  13:00
Тур 13
24.10.2015  13:00
Динамо-мол. Спартак-мол.
3 : 0
13 24.10.2015  13:00
Тур 13
24.10.2015  13:00
Терек-мол. ЦСКА-мол.
3 : 2
13 24.10.2015  13:30
Тур 13
24.10.2015  13:30
Краснодар-мол. Рубин-мол.
1 : 2
13 25.10.2015  14:30
Тур 13
25.10.2015  14:30
Локомотив-мол. Ростов-мол.
4 : 3
14 30.10.2015  13:00
Тур 14
30.10.2015  13:00
ЦСКА-мол. Уфа-мол.
1 : 0
14 30.10.2015  17:00
Тур 14
30.10.2015  17:00
Зенит-мол. Мордовия-мол.
0 : 0
14 31.10.2015  12:00
Тур 14
31.10.2015  12:00
Крылья Советов-мол. Краснодар-мол.
2 : 2
14 31.10.2015  12:00
Тур 14
31.10.2015  12:00
Кубань-мол. Локомотив-мол.
2 : 0
14 31.10.2015  12:30
Тур 14
31.10.2015  12:30
Анжи-мол. Рубин-мол.
2 : 3
14 31.10.2015  14:00
Тур 14
31.10.2015  14:00
Спартак-мол. Урал-мол.
1 : 0
14 01.11.2015  14:30
Тур 14
01.11.2015  14:30
Ростов-мол. Динамо-мол.
1 : 0
14 02.11.2015  09:00
Тур 14
02.11.2015  09:00
Амкар-мол. Терек-мол.
1 : 1
15 06.11.2015  11:00
Тур 15
06.11.2015  11:00
Мордовия-мол. Анжи-мол.
1 : 2
15 06.11.2015  11:00
Тур 15
06.11.2015  11:00
Уфа-мол. Амкар-мол.
0 : 0
15 06.11.2015  13:00
Тур 15
06.11.2015  13:00
Динамо-мол. Кубань-мол.
1 : 1
15 07.11.2015  09:00
Тур 15
07.11.2015  09:00
Урал-мол. Ростов-мол.
2 : 3
15 07.11.2015  12:00
Тур 15
07.11.2015  12:00
Локомотив-мол. Зенит-мол.
0 : 1
15 07.11.2015  12:00
Тур 15
07.11.2015  12:00
Терек-мол. Спартак-мол.
1 : 0
15 07.11.2015  14:00
Тур 15
07.11.2015  14:00
Рубин-мол. Крылья Советов-мол.
1 : 0
15 07.11.2015  15:00
Тур 15
07.11.2015  15:00
Краснодар-мол. ЦСКА-мол.
1 : 3
16 20.11.2015  11:00
Тур 16
20.11.2015  11:00
Зенит-мол. Урал-мол.
2 : 2
16 20.11.2015  12:00
Тур 16
20.11.2015  12:00
ЦСКА-мол. Крылья Советов-мол.
4 : 1
16 20.11.2015  13:00
Тур 16
20.11.2015  13:00
Локомотив-мол. Анжи-мол.
3 : 0
16 20.11.2015  17:00
Тур 16
20.11.2015  17:00
Амкар-мол. Рубин-мол.
2 : 3
16 21.11.2015  14:30
Тур 16
21.11.2015  14:30
Кубань-мол. Терек-мол.
1 : 1
16 21.11.2015  17:00
Тур 16
21.11.2015  17:00
Мордовия-мол. Динамо-мол.
1 : 2
16 22.11.2015  13:00
Тур 16
22.11.2015  13:00
Спартак-мол. Краснодар-мол.
1 : 3
16 23.11.2015  12:00
Тур 16
23.11.2015  12:00
Ростов-мол. Уфа-мол.
1 : 0
17 27.11.2015  13:45
Тур 17
27.11.2015  13:45
Урал-мол. Мордовия-мол.
0 : 0
17 27.11.2015  14:00
Тур 17
27.11.2015  14:00
Терек-мол. Зенит-мол.
1 : 0
17 27.11.2015  16:00
Тур 17
27.11.2015  16:00
Уфа-мол. Кубань-мол.
1 : 2
17 27.11.2015  16:25
Тур 17
27.11.2015  16:25
Крылья Советов-мол. Амкар-мол.
1 : 0
17 28.11.2015  14:00
Тур 17
28.11.2015  14:00
Анжи-мол. ЦСКА-мол.
0 : 0
17 29.11.2015  13:00
Тур 17
29.11.2015  13:00
Краснодар-мол. Ростов-мол.
2 : 0
17 29.11.2015  13:00
Тур 17
29.11.2015  13:00
Рубин-мол. Спартак-мол.
2 : 1
17 29.11.2015  14:00
Тур 17
29.11.2015  14:00
Динамо-мол. Локомотив-мол.
3 : 1
18 02.12.2015  12:00
Тур 18
02.12.2015  12:00
Зенит-мол. Уфа-мол.
2 : 1
18 03.12.2015  09:00
Тур 18
03.12.2015  09:00
Амкар-мол. ЦСКА-мол.
0 : 4
18 03.12.2015  12:00
Тур 18
03.12.2015  12:00
Спартак-мол. Крылья Советов-мол.
4 : 0
18 03.12.2015  12:00
Тур 18
03.12.2015  12:00
Мордовия-мол. Терек-мол.
2 : 1
18 03.12.2015  12:00
Тур 18
03.12.2015  12:00
Кубань-мол. Краснодар-мол.
1 : 3
18 03.12.2015  13:00
Тур 18
03.12.2015  13:00
Динамо-мол. Анжи-мол.
1 : 3
18 03.12.2015  14:00
Тур 18
03.12.2015  14:00
Локомотив-мол. Урал-мол.
4 : 1
18 04.12.2015  12:00
Тур 18
04.12.2015  12:00
Ростов-мол. Рубин-мол.
3 : 1
19 04.03.2016  12:00
Тур 19
04.03.2016  12:00
Краснодар-мол. Зенит-мол.
3 : 1
19 04.03.2016  14:00
Тур 19
04.03.2016  14:00
Крылья Советов-мол. Ростов-мол.
1 : 4
19 04.03.2016  15:00
Тур 19
04.03.2016  15:00
Рубин-мол. Кубань-мол.
1 : 2
19 05.03.2016  12:00
Тур 19
05.03.2016  12:00
ЦСКА-мол. Спартак-мол.
3 : 0
19 05.03.2016  17:00
Тур 19
05.03.2016  17:00
Уфа-мол. Мордовия-мол.
2 : 1
19 05.03.2016  17:00
Тур 19
05.03.2016  17:00
Терек-мол. Локомотив-мол.
1 : 0
19 06.03.2016  13:00
Тур 19
06.03.2016  13:00
Урал-мол. Динамо-мол.
1 : 6
19 07.03.2016  11:00
Тур 19
07.03.2016  11:00
Анжи-мол. Амкар-мол.
2 : 0
20 10.03.2016  16:00
Тур 20
10.03.2016  16:00
Кубань-мол. Крылья Советов-мол.
3 : 3
20 11.03.2016  13:00
Тур 20
11.03.2016  13:00
Урал-мол. Анжи-мол.
1 : 2
20 11.03.2016  17:00
Тур 20
11.03.2016  17:00
Спартак-мол. Амкар-мол.
2 : 1
20 12.03.2016  13:00
Тур 20
12.03.2016  13:00
Ростов-мол. ЦСКА-мол.
1 : 1
20 12.03.2016  13:00
Тур 20
12.03.2016  13:00
Локомотив-мол. Уфа-мол.
1 : 0
20 13.03.2016  10:00
Тур 20
13.03.2016  10:00
Мордовия-мол. Краснодар-мол.
0 : 1
20 13.03.2016  12:00
Тур 20
13.03.2016  12:00
Зенит-мол. Рубин-мол.
1 : 0
20 13.03.2016  14:00
Тур 20
13.03.2016  14:00
Динамо-мол. Терек-мол.
0 : 2
21 17.03.2016  14:00
Тур 21
17.03.2016  14:00
Анжи-мол. Спартак-мол.
2 : 1
21 18.03.2016  12:00
Тур 21
18.03.2016  12:00
Амкар-мол. Ростов-мол.
0 : 1
21 18.03.2016  12:00
Тур 21
18.03.2016  12:00
ЦСКА-мол. Кубань-мол.
2 : 0
21 18.03.2016  12:00
Тур 21
18.03.2016  12:00
Уфа-мол. Динамо-мол.
0 : 2
21 19.03.2016  12:00
Тур 21
19.03.2016  12:00
Краснодар-мол. Локомотив-мол.
2 : 5
21 19.03.2016  12:00
Тур 21
19.03.2016  12:00
Терек-мол. Урал-мол.
2 : 0
21 19.03.2016  13:00
Тур 21
19.03.2016  13:00
Крылья Советов-мол. Зенит-мол.
0 : 0
21 19.03.2016  13:00
Тур 21
19.03.2016  13:00
Рубин-мол. Мордовия-мол.
0 : 3
22 01.04.2016  13:00
Тур 22
01.04.2016  13:00
Урал-мол. Уфа-мол.
1 : 0
22 01.04.2016  14:00
Тур 22
01.04.2016  14:00
Ростов-мол. Спартак-мол.
0 : 3
22 01.04.2016  15:00
Тур 22
01.04.2016  15:00
Терек-мол. Анжи-мол.
1 : 1
22 02.04.2016  12:00
Тур 22
02.04.2016  12:00
Кубань-мол. Амкар-мол.
0 : 1
22 02.04.2016  13:00
Тур 22
02.04.2016  13:00
Мордовия-мол. Крылья Советов-мол.
2 : 0
22 02.04.2016  15:00
Тур 22
02.04.2016  15:00
Локомотив-мол. Рубин-мол.
4 : 1
22 02.04.2016  19:00
Тур 22
02.04.2016  19:00
Зенит-мол. ЦСКА-мол.
3 : 4
22 03.04.2016  14:00
Тур 22
03.04.2016  14:00
Динамо-мол. Краснодар-мол.
2 : 1
23 07.04.2016  14:00
Тур 23
07.04.2016  14:00
Анжи-мол. Ростов-мол.
4 : 2
23 08.04.2016  12:00
Тур 23
08.04.2016  12:00
Амкар-мол. Зенит-мол.
2 : 1
23 08.04.2016  13:00
Тур 23
08.04.2016  13:00
ЦСКА-мол. Мордовия-мол.
4 : 1
23 08.04.2016  15:00
Тур 23
08.04.2016  15:00
Рубин-мол. Динамо-мол.
1 : 3
23 09.04.2016  15:00
Тур 23
09.04.2016  15:00
Спартак-мол. Кубань-мол.
0 : 0
23 09.04.2016  17:00
Тур 23
09.04.2016  17:00
Краснодар-мол. Урал-мол.
0 : 0
23 09.04.2016  17:30
Тур 23
09.04.2016  17:30
Уфа-мол. Терек-мол.
0 : 1
23 10.04.2016  14:00
Тур 23
10.04.2016  14:00
Крылья Советов-мол. Локомотив-мол.
0 : 2
24 15.04.2016  12:00
Тур 24
15.04.2016  12:00
Зенит-мол. Спартак-мол.
0 : 1
24 15.04.2016  13:00
Тур 24
15.04.2016  13:00
Локомотив-мол. ЦСКА-мол.
3 : 2
24 15.04.2016  14:00
Тур 24
15.04.2016  14:00
Мордовия-мол. Амкар-мол.
2 : 3
24 16.04.2016  10:00
Тур 24
16.04.2016  10:00
Терек-мол. Краснодар-мол.
2 : 2
24 16.04.2016  11:00
Тур 24
16.04.2016  11:00
Уфа-мол. Анжи-мол.
2 : 2
24 16.04.2016  13:00
Тур 24
16.04.2016  13:00
Динамо-мол. Крылья Советов-мол.
4 : 1
24 16.04.2016  14:00
Тур 24
16.04.2016  14:00
Кубань-мол. Ростов-мол.
1 : 2
24 17.04.2016  14:00
Тур 24
17.04.2016  14:00
Урал-мол. Рубин-мол.
1 : 3
25 22.04.2016  14:00
Тур 25
22.04.2016  14:00
Спартак-мол. Мордовия-мол.
4 : 0
25 22.04.2016  15:00
Тур 25
22.04.2016  15:00
Крылья Советов-мол. Урал-мол.
0 : 2
25 22.04.2016  16:00
Тур 25
22.04.2016  16:00
Рубин-мол. Терек-мол.
4 : 0
25 23.04.2016  12:00
Тур 25
23.04.2016  12:00
ЦСКА-мол. Динамо-мол.
0 : 4
25 23.04.2016  13:00
Тур 25
23.04.2016  13:00
Ростов-мол. Зенит-мол.
2 : 1
25 23.04.2016  15:00
Тур 25
23.04.2016  15:00
Краснодар-мол. Уфа-мол.
2 : 0
25 23.04.2016  16:00
Тур 25
23.04.2016  16:00
Анжи-мол. Кубань-мол.
1 : 3
25 23.04.2016  16:00
Тур 25
23.04.2016  16:00
Амкар-мол. Локомотив-мол.
1 : 4
26 27.04.2016  17:00
Тур 26
27.04.2016  17:00
Зенит-мол. Кубань-мол.
1 : 0
26 28.04.2016  10:00
Тур 26
28.04.2016  10:00
Урал-мол. ЦСКА-мол.
3 : 4
26 28.04.2016  14:00
Тур 26
28.04.2016  14:00
Динамо-мол. Амкар-мол.
2 : 0
26 29.04.2016  13:00
Тур 26
29.04.2016  13:00
Локомотив-мол. Спартак-мол.
1 : 1
26 30.04.2016  12:45
Тур 26
30.04.2016  12:45
Уфа-мол. Рубин-мол.
0 : 3
26 30.04.2016  14:00
Тур 26
30.04.2016  14:00
Мордовия-мол. Ростов-мол.
1 : 3
26 30.04.2016  16:00
Тур 26
30.04.2016  16:00
Краснодар-мол. Анжи-мол.
2 : 1
26 30.04.2016  18:00
Тур 26
30.04.2016  18:00
Терек-мол. Крылья Советов-мол.
5 : 1
27 05.05.2016  14:00
Тур 27
05.05.2016  14:00
Крылья Советов-мол. Уфа-мол.
1 : 0
27 06.05.2016  12:00
Тур 27
06.05.2016  12:00
Ростов-мол. Локомотив-мол.
1 : 2
27 06.05.2016  12:00
Тур 27
06.05.2016  12:00
ЦСКА-мол. Терек-мол.
3 : 1
27 06.05.2016  16:00
Тур 27
06.05.2016  16:00
Анжи-мол. Зенит-мол.
2 : 1
27 06.05.2016  16:00
Тур 27
06.05.2016  16:00
Кубань-мол. Мордовия-мол.
0 : 0
27 07.05.2016  12:00
Тур 27
07.05.2016  12:00
Амкар-мол. Урал-мол.
0 : 1